Ölçme ve Değerlendirme

Okulumuzda yapılan Ölçme ve Değerlendirme çalışmaları ; öğrencileri yakından tanımak, ilgi ,yetenek ve değerlerini keşfetmesine yardımcı olmak; bilimsel, duyusal ve davranışsal gelişimlerini izlemek ve bu konuda yardımda bulunmak, yapılan deneme sınavları ve yazılı yoklamalarla öğrenmenin ne düzeyde olduğunu tespit etmek vb. amaçlarla yapılmaktadır.

Ölçme ve değerlendirme yapılırken kullandığımız test ve ölçekler , daha önce geçerlilik ve güvenirlik yönünden kanıtlanmış envanterlerdir. Bu test ve ölçeklerden bazıları:

 • Problem Tarama Envanteri
 • Benlik Saygısı Envanteri
 • Sınav Kaygısı Skalası
 • Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Mesleki Yönelim Envanteri
 • Anlık ve Sürekli Kaygı Testleri

Bu çalışmaların dışında sınava yönelik olarak:

 • ve 12. Sınıflara yapılan Haftalık Deneme Sınavları
 • ve 10. Sınıflara yapılan Aylık Deneme Sınavları
 • 6,7 ve 8 sınıflara belli aralıklarla yapılan denemele sınavları
 • Branş öğretmenlerimizin dersteki ilerlemeleri takip etmek amacıyla yaptıkları özel deneme sınavları

Öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

Önceki Haber

Yorum Bırakın

Mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. * Alanlar zorunludur.

İlgi Temel Lisesi Hakkında
Üstün akademik başarıyı hedeflerken, mezunlarını bir üst eğitim kurumuna ve yaşama hazırlar.
Devamı
Son Haberler
Devamı